Ommersyssel Jagtforening

Opdatering 05-01-2016
(prøv at trykke F5, hvis billederne er forvrængede)
---------------------------------------------------------------------------------
Husk at foreningen har en gruppe på Facebook, hvor der bla. vil blive lagt påmindelser op for arrangementerne.
Søg på Ommersyssel jagtforening, og du vil finde den.
--------------------------------------------------------------------------------
Hvis du ved din søgen efter Ommersyssel Jagtforening er kommet ind på denne side, kan det oplyses at Ommersyssel Jagtforening har flyttet webadresse til:
www.ommersysseljagtforening.dk

-------------------------------------------------------------------------------

Denne hjemmeside er IKKE opdateret med detaljer om kommende jagter og priser. Der arbejdes på højtryk på, at den nye hjemmeside skal tage over.
Derfor bør I se bort fra detaljer på denne side, samt følge det nyligt udsendte blad med hensyn til betaling for Lindbjergskov mv.


--------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2016:
Torsdag den 18. februar var 66 af foreningens medlemmer samlet til den 2. ordinære generalforsamling i Ommersyssel Jagtforening.
Formand Jesper Andersen bød velkommen og Aksel Sørensen som dirigent styrede sikkert deltagerne igennem aftenens program.
I formandens beretning omtalte Jesper aktiviteterne i det forgangne år. Blandt andet har flugtskydningsbanen og lerduemaskinerne fået en stor renovering. Pt. er man i gang med at søge kommunen om at udvide skydetiderne. I den forbindelse er der søgt midler hjem fra skydebanepuljen til at lave støjdæmpende foranstaltninger på banen. I samme forbindelse har foreningen i foråret 2015 tilplantet et 2 ha stort areal udenfor skydebanen stillet til rådighed af kommunen. Arealet skal både fungere som støjdæmpende, men foreningen må også drive jagt på arealet.
Til bestyrelsen takkede Gert Sørensen og Casper Andersen af efter en lang årrække. Til de 2 ledige poster havde hele fire kandidater meldt sig. Det endte med at Morten Asferg blev valgt som ny jagtudvalgsformand, Jeppe Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen og Søren T. Pedersen blev genvalgt som formand for flugtskydningsudvalget. Nye suppleanter til bestyrelsen blev Kenneth Randrup og Johnny Eskildsen.

Årets danske trofæ og vinder af en skydestige sponsoreret af Randers Maskinfabrik blev Kaj Jepsen for en flot medalje seksender buk.
Årets udenlandske trofæ og vinder af god rødvin fra AGCO og Bo Gade blev Jacob Kondrup for en keiler skudt i Tyskland.
Som altid var der gode præmier til det amerikanske lotteri og gode tilbud fra MB Jagt i Hobro, som havde et udpluk af diverse jagttøj med.

--------------------------------------------------------------------------------
Riffel sælges:

Anschutz salonriffel kal. 22 med kikkert ( repeter, m/5 skuds magasin) .Prisen er kr 2500,ooMed venlig hilsen

Aage Bech
Rougsøvej 210 Holbæk
8950 Ørsted
31680763 / 86485010
mailadrs. : aage.bech.ab@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------
Ordinær generalforsamling 2016

Ommersyssel Jagtforening

Medlemmer af Ommersyssel Jagtforening indbydes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 18. februar kl. 19.00 i Lindbjerg Forsamlingshus, Skovvej 1 Lindbjerg, 8930 Randers NØ.

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden for generalforsamling er som følger:
1) Valg af dirigent og valg af stemmetællere.
2) Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4) Indkomne forslag:
5) Fastsættelse af kontingent.
6) .1: Valg af formand – udgår i 2016
.2: Valg af kasserer, på valg er Tommy Randrup
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- på valg er Søren T. Pedersen, Casper Andersen (genopstiller ikke), Gert Sørensen
(genopstiller ikke).
8) Valg af udvalgsformænd blandt bestyrelsens medlemmer – flugtskydning og jagtudvalg
9) Valg af 2 suppleanter.
- På valg er Jens Erik Olesen og Viktor Fjelsted
10) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
- revisorer: Peter Vinther og Jens Larsen. Revisor suppleant: Søren Lindberg og Bo Gade
11) Eventuelt.

Tag dine trofæer fra 2015 med, både danske og udenlandske til en flot trofæudstilling og vær med til at kåre Årets Danske og Årets Udenlandske Trofæ. Der er gode præmier til vinderne, sponseret af Randers Maskinfabrik og AGCO Danmark v. Bo Gade.
Deltag i lodtrækningen om bukkejagt i Albæk Spuleflet.
Der vil være amerikansk lotteri med gode gevinster.
Den jæger, der kan dokumentere flest nedlagte krager, skader, ræv mår eller mink, får 2 stk. Jagtfilm fra Hunters Video.
Kom og gør en god handel med MB Jagt Hobro, som er med hele aftenen og viser et udpluk af deres sortiment.
Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Vel mødt
Bestyrelsen
Ommersyssel Jagtforening--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Der er et par ledige pladser på madholdet som starter24-2
på skolen i Spentrup, det kører 4 onsdage i feb og marts
ring til Aksel på 21747597--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Jagtforeningens McNab blev afsluttet lørdag aften.

Som det ses af billederne, så mangler den sidste vildtart, ræven. Det betyder at ingen af de fem deltagere kunne gøre krav på de to flasker whisky, der var sat til udlodning til jægerne, der kunne præsentere alle tre stykker vildt; and, bekkasin og ræv.
Kenneth kom med en and og Michael og Gert kunne begge præsentere en and og en bekkasin. Der var spænding til solnedgang, hvor både Michael og Gert sad og ventede forgæves på ræv.
Ved afslutningen, der var blevet flyttet op hos Gert, var det en mindre flok trætte jægere, der havde jagtet igennem hele dagen. De deltagende havde været tilfredse med dagen og synes bestemt, at det havde været en spændende dag.
De to flasker whisky, der ses bag de tre dygtige jægere, bliver holdt under lås og slå og går videre til et senere arrangement i foreningen.


--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
WEBREDAKTIONEN VIL GERNE HAVE FLERE BILLEDER OG HISTORIER. HVIS DU SKYDER NOGET OG IKKE SELV KAN KLARE DET MED BILLEDER ELLER PC, SÅ RING ELLER KØR OMKRING AKSEl I SPENTRUP.
TLF 21 74 75 97


===========================================================

SMS REMINDER NYHED
Jagtforeningen tilbyder automatisk SMS service, hvor man kan tilmelde sig, og få en reminder når der sker noget i foreningen.

Læs betingelser under " Nyhedsbrev via SMS"

SMS UDBYDER MOBITECH.DK
------------------------------------------------------------------------------------


Nyhedsbrev via Email

Tilmeld Frameld

Nyhedsbrev via SMS

Sådan tilmelder/framelder du dig vores nyhedsbrev via SMS